Τοποθεσία Έργου:
Σάνη, Χαλκιδική
Περίοδος Κατασκευής:
Νοέμβριος 2018 - Μάρτιος 2019
Μελετητές:
Nimand Architects
Εργοδότης:
ΣΑΝΗ ΑΕ

Τον Νοέμβριο του 2018, η CORE επεκτείνει την συνεργασία της με τον ξενοδοχειακό όμιλο SANI/IKOS Group αναλαμβάνοντας να εκτελέσει εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος SANI RESORT. Οι εργασίες αφορούσαν στην κατασκευή των εγκαταστάσεων του Rafa Nadal Tennis Centre που θα λειτουργήσουν υπό την αιγίδα της Rafa Nadal Tennis Academy. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 8 χωμάτινα γήπεδα τένις και το σύνολο των βοηθητικών χώρων. Κατασκευάστηκαν τρεις νέες πισίνες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ξενοδοχείου, μία ενηλίκων, μια παιδική καθώς και ένα υδάτινο πάρκο αναψυχής και δραστηριοτήτων για τους μικρούς επισκέπτες του ξενοδοχείου. Ταυτόχρονα, κατασκευάστηκαν σειρά από mock-up δωμάτια και σουίτες-πρόδρομοι της μελλοντικής ανακαίνισης των καταλυμάτων του ξενοδοχείου. Στην φετινή ανακαίνιση του SANI RESORT δημιουργήθηκαν νέοι γραφειακοί χώροι και ανακαινίστηκαν υφιστάμενοι για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών εντός του κεντρικού ξενοδοχείου του συγκροτήματος. Παράλληλα, αναπλάστηκε ο περιβάλλων χώρος των νέων εγκαταστάσεων δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για τη βέλτιστη ικανοποίηση των επισκεπτών. Πληθώρα επεμβάσεων σε περιοχές του συγκροτήματος έλαβαν χώρα για την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχαλογικών εγκαταστάσεων, τη δημιουργία δικτύου αποχέτευσης των όμβριων υδάτων, χάραξη νέων ασφάλτινων οδών, όπου απαιτήθηκε, καθώς και σειρά αρχιτεκτονικών επεμβάσεων για την ανακαίνιση του εστιατορίου «Τομάτα», τη δημιουργία δύο yoga garden και τη δημιουργία δύο κλιμακοστασίων διαφυγής κινδύνου και μιας πεζογέφυρας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του κεντρικού ξενοδοχείου.