Τοποθεσία Έργου:
Σόφια, Βουλγαρία
Περίοδος Κατασκευής:
Μάρτιος - Απρίλιος 2016
Μελετητές:
Karalasos Operaday Architects
Εργοδότης:
PLC Brockers 3 LTD

Τον Απρίλιο του 2016 παραδόθηκε σε λειτουργία το δεύτερο εστιατόριο 400 τ.μ. Spaghetti Kitchen στη Σόφια της Βουλγαρίας. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα υλικά, εφαρμοσμένα σε ειδικές κατασκευές τα οποία συνθέτουν ένα περιβάλλον μοναδικό σε κάθε χώρο του εστιατορίου με πρωταρχικό στόχο την ποιότητα και την προσοχή στην λεπτομέρεια. Η μελέτη των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου εκπονήθηκε από το γραφείο της Karalasos Operaday Architects.