Τοποθεσία Έργου:
Ερμού 70, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής:
Σεπτέμβριος 2015 - Ιανουάριος 2016
Μελετητές:
Βασιλική Κυριακοπούλου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Μαρνέρης & Συνεργάτες
Εργοδότης:
Ν. Σπηλιόπουλος ΑΕ

Τον Ιανουάριο του 2016 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή ενός διατηρητέου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού. Το νέο αυτό κτίριο καταλαμβάνει συνολικά 1.012 τ.μ. σε 6 κύρια επίπεδα. Η πρόσοψη εκθέτει με τον καλύτερο τρόπο το σύνολό του, επιβάλλοντας διακριτικά την παρουσία του σε κάθε διερχόμενο. Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν χυτοσίδηρα, ξύλινα και γύψινα υλικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σύμμεικτη κατασκευή στο εσωτερικό του καθώς και ο μεταλλικός σκελετός στήριξης της σκεπής. Η στατική μελέτη ανήκει στον Γιάννη Μαρνέρη & Συνεργάτες ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στον Αθ. Κουτσίκο.