Τοποθεσία Έργου:
Δήμος Ωραιόκαστρου, Θεσσαλονίκη
Περίοδος Κατασκευής:
Σεπτέμβριος 2012 – Απρίλιος 2013
Μελετητές:
Στ. Βεργόπουλος
Εργοδότης:
Αφοί Κωνσταντινίδη

Η εταιρία Replan, με πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία, διαχείριση και ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων, επεκτείνει την δραστηριότητα της με την κατασκευή μιας σύγχρονης μονάδας ανακύκλωσης οχημάτων. Το έργο αφορά στην κατασκευή μεταλλικού κτιρίου 1.000 τ.μ. το οποίο θα στεγάζει τα γραφεία της εταιρίας καθώς και το βιομηχανοστάσιο απορρύπανσης των οχημάτων. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου (οικόπεδο 6.700 τ.μ.) θα γίνει βάσει των  σύγχρονων προτύπων για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, περιλαμβάνοντας συστήματα διαχείρισης των όμβριων υδάτων και  ελαιοδιαχωριστές, αλλά και την απαραίτητη υποδομή για την λειτουργία βαρέων οχημάτων μεταφοράς των απορριμμάτων, εξοπλισμού διαχωρισμού υλικών και του εξοπλισμού συμπίεσης και αποθήκευσης των οχημάτων. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής εκτιμάται στους 9 μήνες.