Τοποθεσία Έργου:
Νέο Όλβιο, Ξάνθη
Περίοδος Κατασκευής:
Ιούνιος 2018 - Νοέμβριος 2019
Μελετητές:
ARKGLL / Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες / Ιωνική ΕΤΕ
Εργοδότης:
Συστήματα Sunlight ΕΒΕΕ

Τον Ιούνιο του 2018 η CORE ανέλαβε την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης των εργοστασιακών εγκαταστάσεων της εταιρείας Sunlight που βρίσκονται στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που ξέσπασε την 1η Μαΐου 2018, εξαιτίας της οποίας έχουν υποστεί ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές