Το κτίριο του νέου Attica, επί της Λεωφόρου Τσιμισκή, εκτείνεται σε δέκα επίπεδα, συνολικής επιφανείας 7.500 τ.μ. Η ριζική του ανακαίνιση περιλάμβανε εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες, μεταλλικές κατασκευές και νέες Η/Μ εγκαταστάσεις τόσο στην εξωτερική όψη όσο και στο εσωτερικό του, ενώ παράλληλα διατηρήθηκε η αρχική οργάνωση της κατακόρυφης επικοινωνίας μεταξύ των δέκα επιπέδων. Η αρχιτεκτονική μελέτη του Άκη Μπογδάνου, διαμορφώνει μοναδικούς εσωτερικούς χώρους και πετυχαίνει την εναρμόνισή τους με την ετερογένεια ενός εμπορικού χώρου που στεγάζει πάνω από 250 brands. Το project management της υλοποίησης του έργου ανατέθηκε στον Χρήστο Γκολογιάννη (Μηχανικοί Μελετών & Εφαρμογών ΑΕ), ενώ ο σχεδιασμός των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών ανήκει στο γραφείο Καρανάσιος Βαρσάμη & Συνεργάτες.