Η Βρετανική Σχολή Αθηνών απασχόλησε την CORE Construction το καλοκαίρι του 2017 για να εκτελέσει εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και επισκευής στο εξωτερικό ενός κτιρίου ορόσημο γνωστό ως Άνω Βουλή, το οποίο χτίστηκε το 1886.

News

British School

Η Βρετανική Σχολή Αθηνών απασχόλησε την CORE Construction το καλοκαίρι του 2017 για να εκτελέσει εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και επισκευής στο εξωτερικό ενός κτιρίου ορόσημο γνωστό ως Άνω Βουλή, το οποίο χτίστηκε το 1886.