Το City Unity College λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1999 και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στην Πληροφορική, στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
Η φιλοσοφία του City Unity College βασίζεται στις ακόλουθες βασικές αξίες και αρχές:
Η ευκαιρία για μάθηση πρέπει να είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε και η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσιτή και προσβάσιμη σε όλους.
Η εκπαίδευση δεν πρέπει να προσαρμόζεται μόνο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, αλλά και στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων παγκόσμιων αγορών.
Προγράμματα και υπηρεσίες που μεγιστοποιούν την ευκολία στους σπουδαστές και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.
Εκπαίδευση που καταρρίπτει τα εμπόδια του χρόνου και του τόπου και βασίζεται στις αποδοτικότερες σύγχρονες πρακτικές.
Η εκπαίδευση πρέπει να οδηγεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στη συνεχή προσωπική ανάπτυξη.