Τον Νοέμβριο του 2017, η CORE, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, ανέλαβε την υλοποίηση των εργασιών για τη διαμόρφωση των νέων κεντρικών γραφείων της ΔΕΔΑ Α.Ε. Σκοπός της μελέτης ήταν η δημιουργία συνθηκών και η ενσωμάτωση λειτουργιών, ώστε να αποδοθεί επαρκώς το προφίλ μιας εταιρείας με αξιώσεις στο ενεργειακό τοπίο της χώρας καθώς και να  ενσωματωθεί η νέα εταιρική ταυτότητα του οργανισμού.

Projects

News

Deda

Τον Δεκέμβριο, τα νέα γραφεία της DEDA παραδόθηκαν προς χρήση στον 11ο όροφο του Κτιρίου Α, στον Πύργο Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, στην Αθήνα.