Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν στο κατάστημα «Ηλεκτρονική» στο Περιστέρι περιλάμβαναν τον χρωματισμό όλων των επιφανειών, γενικές εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου καταστήματος και αναδιάταξη συγκεκριμένων χώρων. Οι εργασίες έγιναν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του καταστήματος, το οποίο εκτείνεται σε 3 επίπεδα. Η διάρκεια των εργασιών ήταν 20 ημέρες και η εκτέλεσή τους πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και οργάνωσης σε συνεργασία με τους υπευθύνους του καταστήματος, λόγω της ευπάθειας και του πλήθους των προϊόντων.

News

Electroniki

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν στο κατάστημα «Ηλεκτρονική» στο Περιστέρι περιλάμβαναν τον χρωματισμό όλων των επιφανειών, γενικές εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου καταστήματος και αναδιάταξη συγκεκριμένων χώρων. Οι εργασίες έγιναν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του καταστήματος, το οποίο εκτείνεται σε 3 επίπεδα. Η διάρκεια των εργασιών ήταν 20 ημέρες και η εκτέλεσή τους πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσεκτικού […]