Η ανακαίνιση του υποκαταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας στο Άργος έγινε χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του. Η μελέτη του υποκαταστήματος έγινε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Office 25 και η διαχείριση του έργου έγινε από το Τεχνικό Τμήμα της τραπέζης.

News

Commercial Bank branch of Argos

Η ανακαίνιση του υποκαταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας στο Άργος έγινε χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του. Η μελέτη του υποκαταστήματος έγινε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Office 25 και η διαχείριση του έργου έγινε από το Τεχνικό Τμήμα της τραπέζης. Η κατασκευή διήρκησε 60 ημέρες.