Οι εργασίες αφορούσαν στην ανακαίνιση του 3ου ορόφου του κτιρίου στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό να φιλοξενήσουν τα κεντρικά γραφεία της Expedia Group στην Αθήνα.

News

Expedia Athens

Οι εργασίες αφορούσαν στην ανακαίνιση του 3ου ορόφου κτιρίου στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό να φιλοξενήσουν τα κεντρικά γραφεία της Expedia Group στην Αθήνα. Οι εργασίες περιελάμβαναν μεταλλικές κατασκευές, fit out και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και σε μερική λειτουργία. Μία από τις προκλήσεις του έργου […]