Τον Νοέμβριο του 2012 ολοκληρώθηκε η αναδιαμόρφωση των κεντρικών γραφείων της ασφαλιστικής εταιρείας Groupama στη Λεωφόρο Συγγρού. Η κατασκευή αφορούσε την αισθητική αναβάθμιση των γραφείων και την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα γραφεία της Συγγρού εκτείνονται σε 12 επίπεδα καταλαμβάνοντας 6.000 τ.μ. Το έργο χωρίστηκε σε 2 φάσεις εργασιών, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του κτιρίου. Τον Σεπτέμβριο του 2013 παραδόθηκαν τα ανακαινισμένα κεντρικά γραφεία της Groupama στην Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. Το αντικείμενο της εν λόγω ανακαίνισης ήταν κυρίως ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως. Εκτός των ανωτέρω έργων, από το 2012 μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν επιμέρους επεμβάσεις σε εν
λειτουργία γραφειακούς χώρους της εταιρείας, τόσο στην Αθήνα (Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Ομήρου, Μητροπόλεως, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα, Γαλάτσι) όσο και στην επαρχία (Λάρισα και Καλαμαριά).

News

Groupama Offices

Η αναδιαμόρφωση των κεντρικών γραφείων της ασφαλιστικής εταιρείας Groupama περιέλαβε το σύνολο του κτιρίου. Η κατασκευή αφορούσε την αισθητική αναβάθμιση των γραφείων και την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων. Το έργο χωρίστηκε σε 2 φάσεις εργασιών, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του κτιρίου. Τα γραφεία εκτείνονται σε 12 επίπεδα και καταλαμβάνουν συνολική έκταση 6.000 […]