Τον Σεπτέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης των εσωτερικών χώρων εξεταστηρίων, χειρουργείων, εργαστηρίων και γραφειακών χώρων που στεγάζονται στο κτίριο του Νοσοκομείου Μητέρα στο Μαρούσι Αττικής.

Projects

News

IVF Clinic

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης των εσωτερικών χώρων εξεταστηρίων, χειρουργείων, εργαστηρίων και γραφειακών χώρων που στεγάζονται στο κτίριο του Νοσοκομείου Μητέρα στο Μαρούσι Αττικής. Οι νέες διαμορφώσεις της IVF Κλινικής καθώς και οι διαρρυθμίσεις στους χώρους check up και Ιατρικής Εμβρύου μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν με σκοπό να αποδώσουν πιστά την προσήλωση της […]