Ο Όμιλος NN είναι ένας ασφαλιστικός και επενδυτικός όμιλος με δραστηριότητα σε περισσότερες από 18 χώρες και ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη και Ιαπωνία. Ο Όμιλος NN έχει ολλανδικές ρίζες και μια πλούσια ιστορία που μετρά περίπου 170 χρόνια.