Τον Ιούλιο του 2019, η CORE ανέλαβε την εσωτερική ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της εταιρίας Printec Cyprus, που βρίσκονται στο κέντρο της Λευκωσίας. 

Projects