Η εταιρία Replan, με πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία, διαχείριση και ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων, επεκτείνει την δραστηριότητα της με την κατασκευή μιας σύγχρονης μονάδας ανακύκλωσης οχημάτων. Το έργο αφορά στην κατασκευή μεταλλικού κτιρίου 1.000 τ.μ. το οποίο θα στεγάζει τα γραφεία της εταιρίας καθώς και το βιομηχανοστάσιο απορρύπανσης των οχημάτων.

News

Recycling Unit

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας μονάδας ανακύκλωσης  μετάλλων και απόσυρσης οχημάτων στο Δήμο Ωραιοκάστρου.  Η νέα βιομηχανική μονάδα ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα διαχείρισης και περιβαλλοντικών περιορισμών και απευθύνεται στην ευρύτερη αγορά του Νομού Θεσσαλονίκης.