Τον Οκτώβριο του 2017 η Core ανέλαβε να εκτελέσει τις εργασίες διαμόρφωσης των νέων γραφειακών χώρων της Sanofi Aventis ΑΕB.E. που βρίσκονται εντός γραφειακού συγκροτήματος στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού 348. Η Sanofi Aventis είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία βιοεπιστημών που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία.