Testimonials

Ronald Yazbek
Academias Hotel – Autograph Collection - Chairman YHE IKE

Με αφορμή την κατασκευή του νέου μας ξενοδοχείου 5 αστέρων Academias Hotel – Autograph Collection” στο κέντρο της Αθήνας συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά με την εταιρία CORE CONSTRUCTION, επιλέγοντάς την (αρχικά) βάσει του προσφερόμενου τιμήματός της και των επαφών που είχαμε με μηχανικούς και στελέχη της εταιρίας, στην διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε η ολοκληρωμένη αντίληψη που είχε αποκτηθεί για το συγκεκριμένο έργο και η εμπειρία και ικανότητα του στελεχιακού δυναμικού της.

Η άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου μας έδωσε την δυνατότητα να επαληθεύσουμε στην πράξη τις αρχικές μας εντυπώσεις για το έμψυχο δυναμικό της CORE CONSTRUCTION, και να ανακαλύψουμε επιπλέον αρετές που αποδείχθηκαν κρίσιμες για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών. Κομβικής σημασίας ήταν και η δυνατότητα άψογης συνεργασίας και συντονισμού με το σύνολο των μελετητών και project managers στους οποίους είχε ανατεθεί η μελέτη και επίβλεψη του έργου. Η ανάληψη του έργου από την CORE CONSTRUCTION, από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και μέχρι τη τελική υλοποίηση του και παράδοση, χαρακτηρίστηκε από τέλεια οργάνωση, μεθοδικότητα, ευρηματικότητα και αδιάλειπτη ουσιαστική ενημέρωση και επικοινωνία με την εταιρεία μας.

Βάσει των ανωτέρω, συστήνουμε χωρίς επιφυλάξεις την CORE CONSTRUCTION έχοντας την καλύτερη δυνατή εικόνα επί του συνόλου του αντικειμένου της συνεργασίας μας.

Φρίξος Παπαδόπουλος
OPAP - Construction Projects Officer

Η CORE CONSTRUCTION είναι σημαντικός συνεργάτης μας από το 2015, υποστηρίζοντάς μας στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων μας, εκτελώντας έργα με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.
Το 2016 προγραμματίσαμε την υλοποίηση ενός δύσκολου τεχνικά και συντονιστικά εγχειρήματος, το οποίο αφορούσε στην μετεγκατάσταση του ομίλου σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Η CORE CONSTRUCTION ανέλαβε την πλήρη κατασκευή των γραφείων μας σε κτίριο 12.500 τ.μ., οκτώ υπέργειων επιπέδων και 10.000 τ.μ. τεσσάρων υπογείων, με κύριο χαρακτηριστικό την έναρξη της κατασκευής με τις μελέτες εφαρμογής εν εξελίξει. Η δυσκολία του Έργου έγκειτο στο εξαιρετικά ταχύρρυθμο και ανελαστικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο οριζόταν από τμηματικές παραδόσεις χώρων και παράλληλες μετεγκαταστάσεις προσωπικού. Η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του Ομίλου στο υπό κατασκευή κτίριο αντιμετωπίστηκε από την CORE CONSTRUCTION με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων, την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων μας, αλλά και την εύρυθμη κατασκευαστική δραστηριότητα.
Η ένταξη ενός επιπλέον γειτονικού κτιρίου στις βασικές εγκαταστάσεις του ομίλου αλλά και πληθώρα άλλων σύνθετων θεμάτων που προστέθηκαν στο ήδη βεβαρυμμένο πρόγραμμα, αντιμετωπίστηκαν από τα στελέχη της εταιρίας με αποτελεσματικότητα, συνεισφέροντας με την τεχνική εμπειρία και τις συντονιστικές ικανότητες τους.
Η οργάνωση και η υποστήριξη της CORE CONSTRUCTION καθ’ όλη την διάρκεια της κατασκευής, αλλά και μέχρι σήμερα, ήταν καταλύτες στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ένας αξιόπιστος και έμπιστος συνεργάτης όπου θα συστήναμε ως βέλτιστη επιλογή σε πληθώρα κατασκευαστικών έργων.
Τα στάδια κατασκευής ενός έργου αποτελούν συνήθως διαδικασίες εργώδεις και απαιτητικές. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ποιότητα, τις αξίες παραγωγής, τις βέλτιστες επιχειρηματικές και εταιρικές πρακτικές και εν γένει σε μία λύση υψηλού προφίλ που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αλλά και να αναδεικνύει την ευελιξία και την ανταπόκριση στην εξατομικευμένη προσέγγιση. Μία προσέγγιση που, συνοπτικά και εν προκειμένω, θεμελιώθηκε στην υψηλή συνεργατική απαίτηση, τις διεξοδικές διεργασίες και το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα ανωτέρω χαρακτηρίζουν την εμπειρία συνεργασία μας με την εταιρεία CORE CONSTRUCTION.
Η επιλογή της εταιρείας έγινε με γνώμονα των καλών της πρακτικών, της ουσιαστικής και πλήρους κατανόησης των απαιτήσεών μας και την πολύπτυχη και πολύ-επίπεδη υποστήριξη που προσέφερε. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στη βάση ενός διαρθρωμένου προγράμματος ιδεών, προτάσεων και λύσεων που αξιολογήθηκαν σε τεχνικό, λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο από το άριστα καταρτισμένο προσωπικό και συνεργάτες καταδεικνύοντας την ηγετική της θέση στην αγορά. Η άρρηκτη επικοινωνιακή μας σχέση οφείλεται στο στελεχιακό δυναμικό της που με το γνωσιακό του υπόβαθρο συνέβαλε στη διαμόρφωση της τελικής λύσης και της πλήρους επίβλεψής της, κλειδί στη διασαφήνιση των αποριών μας την κατάθεση δημιουργικών ιδεών και την εξεύρεση λειτουργικών λύσεων.
Η κύρια αλλά και οι επιμέρους κατασκευαστικές διεργασίες χαρακτηρίστηκαν από ακρίβεια χρόνου και αποτελέσματος αδιάπτωτη ποιότητα σε κάθε στάδιο και ακραιφνή επαγγελματισμό. Χαρακτηριστικά που πιστώνονται στη πιστή τήρηση των θεμελιωδών αξιών στην εκτέλεση του κατασκευαστικού έργου . Θα αποτελούσε σαφή παράλειψη η μη εξατομικευμένη αναφορά σε όλους τους συντελεστές καθότι συνεισέφεραν ουσιαστικά και ποιοτικά στην αποπεράτωση του έργου.
Καταλήγοντας θα αποτελούσε μία συνήθη κοινοτοπία η επανάληψη των όσων εισηγηθήκαμε. Ότι απομένει από την εμπειρία μας είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη και μία εγκάρδια ευχαριστία σε μία εταιρεία με κυρίαρχες αξίες την πελατoκεντρική φιλοσοφία, το διάλογο, τη διεξοδική ανάλυση προτάσεων και λύσεων και την άριστη εξυπηρέτηση. Η επιλογή μας δικαίωσε, ικανοποίησε τις προσδοκίες μας πείθοντας μας για την εταιρική αξιοπιστία και δυναμική της εταιρείας CORE CONSTRUCTION.

Γεώργιος Σουρανάκης
Shop&Trade ΑΕΒΕ - Συνιδιοκτήτης & Αντιπρόεδρος Shop&Trade ΑΕΒΕ 

Με την CORE με συνδέει μια πολυετής συνεργασία σε κατασκευαστικά έργα υψηλών απαιτήσεων και έχω συνεργαστεί με πολλά από τα στελέχη της. Το 2017 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή διώροφης μονοκατοικίας με υπόγειο, στη Φιλοθέη Αττικής, έκτασης 600 τ.μ. Τα σχόλια μου για την εκτέλεση του Έργου είναι απολύτως θετικά, τόσο ως προς την ποιότητα της κατασκευής, όσο και ως προς την εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων εκτέλεση. Οι δυνατότητες και η τεχνογνωσία της CORE στην οργάνωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση, αποτέλεσαν τους βασικούς συντελεστές της βέλτιστης αποπεράτωσης του Έργου.
Κατά συνέπεια, συστήνω την CORE ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα σε παρόμοια έργα κατασκευής, χωρίς καμία επιφύλαξη για την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών της.

Χαράλαμπος Πούλιος
M&S - Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

Το τεχνικό τμήμα της MARKS & SPENCER έχει μακρά συνεργασία με τα στελέχη της CORE CONSTRUCTION έχοντας αναθέσει στην εν λόγω εταιρεία σειρά έργων με θέμα την κατασκευή νέων καταστημάτων της αλυσίδας ή ανακαίνισης υφιστάμενων σημείων πώλησης. Το πιο πρόσφατο έργο που της ανατέθηκε ήταν η Κατασκευή και Διαμόρφωση Καταστήματος MARKS & SPENCER στο Εμπορικό Κέντρο Athens Mall το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2013.
Η άποψη μας για το σύνολο των συνεργατών της CORE CONSTRUCTION είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς η αποτελεσματικότητά τους έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια σε έργα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και περιορισμένα χρονικά περιθώρια υλοποίησης.
Επίσης, αξίζει να αναδειχθούν τόσο η σχολαστική τήρηση της εκάστοτε συμβατικής συμφωνίας, όσο και η αποτελεσματική επικοινωνία που διατηρούμε καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης κάθε έργου.
Βάσει των ανωτέρω, συστήνουμε χωρίς επιφυλάξεις την εταιρεία CORE CONSTRUCTION για την ποιότητα τόσο των έργων που παραδίδει όσο και του τρόπου εκτέλεσής τους.

Θεόδωρος Ρωξάνης
ORCHESTRA - CEO ORCHESTRA HELLAS 

Η εταιρεία CORE CONSTRUCTION ανέλαβε την διαμόρφωση του καταστήματος “ORCHESTRA” στο εμπορικό κέντρο Smart Park τον Μάρτιο 2013. Ως ιδιοκτήτης τον καταστήματος έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από την εκτέλεση των εργασιών και το αποτέλεσμα που παρέλαβα. Τα πλαίσια που είχαν ορισθεί από το χρονοδιάγραμμα του έργου τηρήθηκαν χωρίς καμία υπέρβαση. Η επικοινωνία με τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου ήταν καθημερινή και πλήρης, ενώ υπήρξε καλή συνεννόηση με τους μελετητές στο εξωτερικό και τους υπευθύνους του εμπορικού κέντρου. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο χώρος ήταν οργανωμένος και καθαρός, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν αναλυτικός και ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και προδιαγραφές των καταστημάτων, χωρίς να υπάρξουν υπερβάσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η συνεργασία μας με την εταιρεία CORE CONSTRUCTION ήταν πολύ καλή και ενδέχεται να συνεχισθεί και στο μέλλον.

Με αφορμή την κατασκευή του νέου μας καταστήματος εστίασης PAUL στην Γλυφάδα συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά με την εταιρία CORE CONSTRUCTION, επιλέγοντάς την (αρχικά) βάσει του προσφερόμενου τιμήματός της και των επαφών που είχαμε με μηχανικούς και στελέχη της εταιρίας, στην διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε η ολοκληρωμένη αντίληψη που είχε αποκτηθεί για το συγκεκριμένο έργο και η εμπειρία του εργοταξιακού δυναμικού της.
Η άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου μας έδωσε την δυνατότητα να επαληθεύσουμε στην πράξη τις αρχικές μας εντυπώσεις για το έμψυχο δυναμικού της CORE CONSTRUCTION, και να ανακαλύψουμε επιπλέον αρετές που αποδείχθηκαν κρίσιμες για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών. Κομβικής σημασίας ήταν και η δυνατότητα άψογης συνεργασίας και συντονισμού με το σύνολο των μελετητών στους οποίους είχε ανατεθεί η μελέτη και επίβλεψη του έργου. Η ανάληψη του έργου από την CORE CONSTRUCTION, από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και μέχρι τη τελική υλοποίηση του και παράδοση, χαρακτηρίστηκε από τέλεια οργάνωση, μεθοδικότητα, ευρηματικότητα και αδιάλειπτη ουσιαστική ενημέρωση και επικοινωνία με την εταιρεία μας.
Βάσει των ανωτέρω, συστήνουμε χωρίς επιφυλάξεις την CORE CONSTRUCTION έχοντας την καλύτερη δυνατή εικόνα επί του συνόλου του αντικειμένου της συνεργασίας μας.

Ιωάννα Κωνσταντινίδου
REPLAN - Διαχειρίστρια

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να βεβαιώσουμε την άριστη συνεργασία μας με την εταιρεία CORE CONSTRUCTION, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της κατασκευής της νέας μονάδας της εταιρείας μας στην Βιομηχανική Ζώνη Νεοχωρούδας, με αντικείμενο την ανακύκλωση μετάλλων.
Μέσα από την σχεδόν καθημερινή επικοινωνία μας με τους μηχανικούς και τα στελέχη της εταιρεία διαπιστώσαμε την εμπεριστατωμένη εμπειρία τους αλλά και την διάθεσή τους για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η βοήθειά τους στον συντονισμό των μελετών και η συνεργασία με τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου οδήγησαν εν τέλει στην παραλαβή ενός απόλυτα λειτουργικού κτιρίου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του αντικειμένου της εταιρείας μας, το οποίο ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές των σύγχρονων κατασκευαστικών μεθόδων και την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά δικαίωσαν τις προσδοκίες μας, ενώ παράλληλα τηρήθηκαν οι οικονομικές δεσμεύσεις που είχαν αρχικά περιγραφεί.
Ως εκ τούτου, συστήνουμε ανεπιφύλακτα την εταιρεία CORE CONSTRUCTION έχοντας διαπιστώσει έμπρακτα τις δυνατότητες των στελεχών της για την άρτια και ποιοτική υλοποίηση του έργου, από την φάση του σχεδιασμού μέχρι την έναρξη λειτουργίας.

Κωνσταντίνος Πριμούδης
EDWARD - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Στα πλαίσια της ανάπτυξης/ανακαίνισης του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας μας ,είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με την CORE CONSTRUCTION και τους αξιόλογους συνεργάτες που την στελεχώνουν, για την κατασκευή νέου καταστήματος EDWARD στο Εμπορικό Κέντρο MΈDITERRANEAN COSMOS.
Η εμπειρία όσων εκ των στελεχών της EDWARD Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ συνεργάστηκαν με στελέχη ή μηχανικούς της CORE CONSTRUCTION ήταν ιδιαίτερα θετική, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα υλοποίησης του έργου. Τόσο η σχολαστική τήρηση των συμβατικών στοιχείων του έργου, όσο και η ποιοτική εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτήθηκαν εντός του πολύ περιορισμένου χρονικού περιθωρίου που είχε οριστεί, ήταν υποδειγματική.
Ως εκ τούτου, συστήνουμε ανεπιφύλακτα την εταιρεία CORE CONSTRUCTION ως υπόδειγμα κατασκευαστικής εταιρείας που έχει εμπράκτως διαφοροποιηθεί ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την ασφάλεια που εμπνέει στους αντισυμβαλλομένους της.

Ανδριανός Ρέππας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Head of Network Development

Συνεργαζόμαστε με τους ιδρυτικούς συντελεστές της CORE CONSTRUCTION από το 2012, έχοντας αποκρυσταλλώσει μια ιδιαίτερη θετική εικόνα για την συνολική ποιότητα της συνεργασίας μας και την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος.
Εντός του 2013 συνεργαστήκαμε εκ νέου μαζί τους για την αποπεράτωση εργασιών στο κεντρικό κατάστημα στο Περιστέρι επί της οδού Εθν. Μακαρίου 2, αποκομίζοντας πάλι την ίδια θετική γνώμη.
Κρίνουμε ως ιδιαίτερα αξιόλογη την ομάδα της CORE CONSTRUCTION, καθώς έχουν εμπράκτως αποδείξει τον επαγγελματισμό και την υψηλή κατάρτισή τους σε σύνθετα κτιριακά έργα. Συνεπώς, συστήνουμε την CORE CONSTRUCTION ως μία αξιόπιστη επιλογή για την αποπεράτωση εργασιών θερμού και ψυχρού κελύφους.

Η γνώση μου της CORE CONSTRUCTION διανύει πολλά χρόνια, κατανέμεται σε δύο χρονικές περιόδους και χαρακτηρίζεται από δύο διαφορετικές σχέσεις. Την μία εταιρική, την πιο πρόσφατη, και την άλλη προσωπική, πιο παλιά αλλά το ίδιο σημαντική, που ακόμα διατηρείται αμείωτη. Αυτή η δεύτερη, ξεκινάει από τότε που συνεργαζόμενος με διάφορα γραφεία ή εταιρείες που είχαν σαν αντικείμενο την κατασκευή είχα την ευκαιρία και την τύχη να συνεργαστώ με κάποιους από τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή στελεχώνουν την CORE CONSTRUCTION. Και πρέπει να το ομολογήσω εξ αρχής, ανακαλώντας στη μνήμη μου χάριν αυτής της επιστολής αυτή τη προηγούμενη εποχή μπορώ να θυμηθώ, ότι πολλοί από αυτούς ακόμα και τότε ξεχώριζαν με τα θετικά χαρακτηριστικά εκείνα που διακρίνουν την εταιρία στην οποία εργάζονται τώρα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα πει πως η CORE CONSTRUCTION δεν είναι απλά μια εταιρική σχέση αλλά ένας οργανισμός που συγκροτείται από μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό που συμμερίζονται κοινά χαρακτηριστικά και σκοπούς, στην καθομιλουμένη “μεράκι”. Αυτό το μεράκι, κύριο συστατικό της εταιρικής ταυτότητας της CORE CONSTRUCTION, ίσως είναι και το μόνο αντίδοτο στην κατά τα άλλα δηλητηριασμένη από την ακαμψία των οικονομικών μαθηματικών που μαστίζουν τις μέρες μας και ως εκ τούτου και την κατασκευαστική δραστηριότητα.
Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις, είτε προσωπική είτε εταιρική, η σχέση μου ήταν και είναι αυτή του Μελετητή προς εκείνους που πραγματοποιούν την μελέτη του που κατασκευάζουν το περιεχόμενο των σχεδίων του, και εδώ είναι που η λέξη μεράκι παύει να είναι μόνο μια χιλιοειπωμένη λέξη και γίνεται ουσία. Γιατί από όλα τα καλά αυτού του οργανισμού, τεχνογνωσία, εργατικότητα, συνέπεια, δυνατότητα να καλύψουν οποιασδήποτε κλίμακας έργο όπου και να είναι, ένα είναι που ξεχωρίζει: οι άνθρωποι της CORE CONSTRUCTION ξέρουν να διαβάζουν σχέδια! Θα πει κανείς, “Και τι μ’ αυτό, μηχανικοί είναι και τεχνικό προσωπικό, πως είναι δυνατόν να μην διαβάζουν σχέδια;” Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό στο οποίο αναφέρομαι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη απλή ανάγνωση και υπακοή στις γραμμές και τους αριθμούς στο χαρτί. Είναι αφενός η εμπειρία να διαβάσουν πίσω από τα σχέδια και να καταλάβουν την πρόθεση του μελετητή πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο μια και αυτή καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις μεγάλες ή μικρές κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Αφετέρου, και όχι λιγότερο σημαντικό, είναι η ικανότητα να κατανοούν την αγωνία του πελάτη την οποία θεωρούν βασικό συστατικό της κατασκευής του έργου.
Για αυτή την ικανότητα της CORE CONSTRUCTION, να φροντίζει το πνεύμα της Μελέτης και την αγωνία του Πελάτη χωρίς το ένα να αλλοιώνει το άλλο, την συστήνω ανεπιφύλακτα και χωρίς ενδοιασμούς αλλά σίγουρος για την δυνατότητά της να μετατρέπει την κατασκευή σε δημιουργία.

Αθανάσιος Κ. Σπανομαρίδης
- Αρχιτέκτων. A.A Dipl (Hons) RΙΒΑ, Hons Grad Dipl. A.Α Αναπληρωτής Καθηγητής , Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών . Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωρίζω πολλά από τα στελέχη της εταιρίας «CORE Construction» για αρκετά χρόνια από την ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία που είχαμε σε έργα µε υψηλές απαιτήσεις κατασκευής.
Αυτό τον καιρό η συνεργασία µας αφορά στην κατασκευή μιας κατοικίας στην Ύδρα µε την ταυτόχρονη αποκατάσταση υπάρχοντος τμήματός της. Το έργο παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, όχι µόνο ως προς την κατανόηση της μελέτης και την ευαισθησία στην εφαρμογή της, αλλά και προς τις αντικειμενικές δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της κατασκευής σε προστατευμένους παραδοσιακούς οικισμούς όπως είναι η Ύδρα. Στις προκλήσεις αυτές η εταιρία ανταποκρίθηκε, και συνεχίζει να ανταποκρίνεται, µε απόλυτη επιτυχία.
Όσον αφορά στην εκτέλεση του έργου τα σχόλια µου είναι απολύτως θετικά. Η ποιότητα της εκτέλεσης της κατασκευής υπερβαίνει τις περισσότερες φορές τις τυπικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύβαση και τις προσδοκίες µου σχετικά µε την ποιότητα, κάτι που είναι για µένα µη διαπραγματεύσιμο. Πρέπει να τονίσω πως µε τούς µμηχανικούς και τα στελέχη της εταιρίας υπάρχει αρμονική συνεργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα υπηρεσιών πάντα µμέσα στα πλαίσια των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.
Κατά την διάρκεια της συνεργασίας µας η «CORE Construction» επέδειξε άριστο επαγγελματισμό αντιμετωπίζοντας µε γνώση και υπευθυνότητα τις εργασίες που αναλαμβάνει. Η συνεχής ενημέρωση για την πορεία της κατασκευής και η πολύ καλή επικοινωνία µε τον µμελετητή και τον πελάτη, ο σωστός προγραμματισμός του έργου, η υποστήριξη σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικά και στατικά καθώς και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων καθιστούν την εταιρία ιδιαίτερα αξιόπιστη και την συστήνω χωρίς καμία επιφύλαξη.

Γιώργος Σουρανάκης
SHOP&TRADE S.A. - Ιδρυτής & Αντιπρόεδρος ΔΣ

Συνεργαζόμαστε με τους βασικούς συντελεστές της εταιρίας CORE CONSTRUCTION από το 2011 έχοντας εκτελέσει έργα σε όλη την Ελλάδα.
Έχοντας δοκιμάσει στην πράξη τις δυνατότητες των στελεχών της, ακόμη και σε δύσκολες εκτελέσεις έργων και επαληθεύσει -παράλληλα- την ευχέρεια άψογης συνεργασίας τους με πλήθος ειδικών συμβούλων και μελετητών, που συνεργάστηκαν μαζί μας για την μελέτη και επίβλεψη των εργασιών της ειδικότητας τους, θεωρούμε πλέον την CORE CONSTRUCTION ως βασικό συνεργάτη της εταιρίας μας σε θέματα ανάπτυξης δικτύου, εκτέλεσης εργασιών θερμού κελύφους και συντήρησης κτιριακών υποδομών.
Κατά συνέπεια, παρέχουμε την απόλυτα θετική μας σύσταση για την ομάδα της CORE CONSTRUCTION χωρίς καμία επιφύλαξη για την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών της.

Ναυσικά Πανούση
PEPSICO - Sr HR Manager Greece & Cyprus 

Στην PepsiCo είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Core Construction για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των γραφειακών μας χώρων στα κτίρια Διοίκησης και Εργοστασίου που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής.
Η γνώμη μας για την Core Construction είναι εξαιρετικά θετική. Θα θέλαμε να αναφέρουμε την άρτια κατάρτιση των μηχανικών με τους οποίους συνεργαστήκαμε και την άμεση επικοινωνία που είχαμε καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών ήταν τακτική και ουσιώδης και υπήρξε εύρυθμη συνεργασία με όλους τους συντελεστές του έργου.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο χώρος διατηρήθηκε καθαρός και λειτουργικός και όλα τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν. Το έργο παραδόθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οι προσδοκίες μας ικανοποιήθηκαν πλήρως.
Θα συνιστούσαμε την Core Construction ως γενικό κατασκευαστή και σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον, καθώς είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τη συνεργασία και τα αποτελέσματα αυτής.

Βασίλειος Παρασκευόπουλος
B.S.R.C. "Alexander Fleming" - Τεχνικός Σύμβουλος Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»

Στο Ε.ΚΕ.ΒΕ, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Core Construction στο έργο αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ανακατασκευή εξωτερικού στεγασμένου διαδρόμου & μεταλλικός οικίσκος στέγασης εργαστηρίων πειραματόζωων.
Η γνώμη μας για την Core Construction είναι εξαιρετικά θετική. Θα θέλαμε να αναφέρουμε την άρτια κατάρτιση των μηχανικών με τους οποίους συνεργαστήκαμε και την άμεση επικοινωνία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών ήταν τακτική και ουσιώδης και υπήρξε εύρυθμη συνεργασία με όλους τους συντελεστές του έργου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, έχοντας ως δεδομένο τις ιδιαιτερότητες του έργου ο χώρος διατηρήθηκε καθαρός και λειτουργικός και όλα τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν. Το έργο παραδόθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οι προσδοκίες μας ικανοποιήθηκαν πλήρως.
Θα συνιστούσαμε την Core Construction ως γενικό κατασκευαστή και σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον, καθώς είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τη συνεργασία και τα αποτελέσματα αυτής.

Νίνα Τσιαούση
NN HELLAS - Facilities Manager

Έχουμε συνεργαστεί με την CORE για τις εργασίες ανακαίνισης της εισόδου των γραφείων μας στη Λεωφόρο Συγγρού 198 στην Αθήνα. Το έργο ήταν απαιτητικό έχοντας ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα και η CORE ήταν συνεπής απόρροια της άρτιας οργανωτικής δομής της εξυπηρετώντας το έργο σύμφωνα με τις καθορισμένες γενικές απαιτήσεις. Η ομάδα της CORE αντιμετώπισε με επιτυχία τα πρότυπα ποιότητας που τέθηκαν και απέδειξε την τεχνική της εμπειρογνωμοσύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Θα συνιστούσαμε την CORE για τον επαγγελματισμό της και τις προσπάθειές της για άριστα αποτελέσματα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για μελλοντικά έργα.

John Bennet
BRITISH SCHOOL AT ATHENS - Διευθυντής

Η Βρετανική Σχολή Αθηνών απασχόλησε την CORE το καλοκαίρι του 2017 για να εκτελέσει εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και επισκευής στο εξωτερικό ενός κτιρίου ορόσημο γνωστό ως Άνω Βουλή, το οποίο χτίστηκε το 1886.
Ο οργανισμός μας ήταν πολύ ικανοποιημένος με την προετοιμασία της CORE για τη διαχείριση και την εκτέλεση των εργασιών που συμφωνήθηκαν. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν αποτελεσματικά και με ελάχιστη όχληση των περίοικων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η CORE εξέτασε ενδελεχώς όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν για να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονταν πλήρως στις προσδοκίες μας και έκανε μικρές προσαρμογές όταν της ζητήθηκε.
Εν ολίγοις, η Βρετανική Σχολή Αθηνών ήταν ικανοποιημένη με την CORE για το έργο που μας παρέδωσε και σίγουρα θα την έχουμε υπ’ όψη για οποιαδήποτε μελλοντικά έργα παρόμοιας φύσης.
Εκ μέρους της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα

Νικόλαος Παπάτσας
EFA - Γενικός Διευθυντής 

Στην EFA, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Core Construction στο έργο: «Παροχή στην Πολεμική Αεροπορία ενός Συγκροτήματος Εργοστασιακής Συντήρησης – Υπόστεγο Δύο (2) θέσεων Εργοστασιακής Συντήρησης Αεροσκαφών C-27J».
Η γνώμη μας για την Core Construction είναι εξαιρετικά θετική. Θα θέλαμε να αναφέρουμε την άρτια κατάρτιση των μηχανικών με τους οποίους συνεργαστήκαμε και την άμεση επικοινωνία που είχαμε καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών ήταν τακτική και ουσιώδης και υπήρξε εύρυθμη συνεργασία με όλους τους συντελεστές του έργου.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο χώρος διατηρήθηκε καθαρός και λειτουργικός και όλα τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν. Το έργο παραδόθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οι προσδοκίες μας ικανοποιήθηκαν πλήρως.
Θα συνιστούσαμε την Core Construction ως γενικό κατασκευαστή και σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον, καθώς είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τη συνεργασία και τα αποτελέσματα αυτής

Δημήτριος Παπούλης
SOFIA SOUTH RING MALL - Διευθύνων Σύμβουλος

Με την ιδιότητά μου ως Διευθύνων Σύμβουλος της Sofia South Ring Mall EOD, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρέχω μια γενική συστατική επιστολή για την CORE CONSTRUCTION AE.
Η Core Construction αποτελεί σημαντικό εργολάβο της Sofia Ring Mall από την εποχή της κατασκευής του έργου, πραγματοποιώντας μέχρι σήμερα μια σειρά έργων ψυχρού κελύφους ενοικιαστών, εκτελώντας ένα ευρύ φάσμα έργων από μεγάλης κλίμακας κατασκευές ψυχρού κελύφους λιανικής πώλησης, σε ειδικό εσωτερικό και εξωτερικό κοινό χώρο έργων, σε συμβάσεις μικρότερης κλίμακας και γενικής συντήρησης.
Σε πολλές περιπτώσεις, η Core Construction έχει επίσης ενεργήσει ως πολύτιμος σύμβουλος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης και προγραμματισμού έργων ανακατασκευής, συμπεριλαμβανομένων της μετατροπής εμπορικών χώρων σε χώρους ψυχαγωγίας και αντίστροφα, προσφέροντας πολύτιμη υπηρεσία στην προ-κοστολόγηση και τη βελτιστοποίηση του κόστους, της μηχανικής αξίας και την ελαχιστοποίηση της διακοπής της επιχείρησης.
Εκτός από κορυφαία ποιότητα, έγκαιρα και οικονομικά αποδοτικά έργα, η Core Construction παρέχει παγκόσμιας κλάσης υποστήριξη μετά την πώληση. Κάθε φορά που της ζητείται , το καθιστά αυτονόητο, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση.
Συνιστώ ανεπιφύλακτα την Core Construction για την έγκαιρη και έγκαιρη εκτέλεση του προϋπολογισμού και για την επίτευξη της γνώσης, της ακεραιότητας, της ανταγωνιστικότητας, της εμπειρίας και της αποδεδειγμένης επιτυχίας της απελευθέρωσης.

Βασίλης Αντωνιάδης
THE BOSTON CONSULTING GROUP - Managing Director

Συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά με την εταιρεία CORE CONSTRUCTION κατά την πλήρη ανακαίνιση των γραφείων της εταιρείας μας, στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015.
Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο παρουσίαζε ιδιαίτερες τεχνικές προκλήσεις καθώς στεγάζεται εξολοκλήρου εντός νεοκλασικού κτιρίου που χρονολογείται από το 1915, σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης. Παράλληλα, η μελέτη χαρακτηριζόταν από τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, την επιμέλεια στην ακουστική του χώρου και στον λειτουργικό φωτισμό.
Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και των θεμάτων που αναδείχθηκαν στην πράξη, αποκτήσαμε μια ολοκληρωμένη εικόνα επί των τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των μηχανικών που ανέλαβαν την ανακαίνιση των γραφείων μας, τηρώντας στο έπακρο το συμβατικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με την απαιτούμενη ευαισθησία εντός του κελύφους του διατηρητέου κτιρίου. Οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές ενισχύθηκαν και αναβαθμίσθηκαν συνυπολογίζοντας την λειτουργική αυτοτέλεια των γραφείων στην ιστορική αξία του χώρου. Η διαχείριση των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών και ηχομονωτικών υλικών σεβάστηκε τις διατηρητέες επιφάνειες και ανέδειξε τα διακοσμητικά τους στοιχεία.
Η ομάδα των μηχανικών απέδειξε εμπράκτως τον επαγγελματισμό και την υψηλή κατάρτισή τους στο ιδιαίτερο κτιριακό έργο, συνεργαζόμενοι άψογα με την σύνθετη μελετητική ομάδα. Ο χρονικός προγραμματισμός ήταν ξεκάθαρος και γνωστοποιημένος σε όλους τους εμπλεκόμενους, συντονίζοντας τις επιλογές των υλικών και την λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα θέματα εντός των χρονικών πλαισίων.
Ως εκ τούτου συστήνουμε ανεπιφύλακτα την CORE CONSTRUCTION , με γνώμονα την αφοσίωσή τους στην εκπλήρωση των ιδιαίτερων αναγκών του έργου.

Στεφανία Μωσσέ
ΔΕΔΑ - CEO & Αντιπρόεδρος ΔΣ

Στην ΔΕΔΑ, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Core Construction για την κατασκευή των κεντρικών γραφείων μας στο κτίριο του Πύργου Αθηνών επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα.
Η γνώμη μας για την Core Construction είναι εξαιρετικά θετική. Θα θέλαμε να αναφέρουμε την άρτια κατάρτιση των μηχανικών με τους οποίους συνεργαστήκαμε και την άμεση επικοινωνία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών ήταν τακτική και ουσιώδης και υπήρξε εύρυθμη συνεργασία με όλους τους συντελεστές του έργου.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο χώρος διατηρήθηκε καθαρός και λειτουργικός και όλα τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν. Το έργο παραδόθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οι προσδοκίες μας ικανοποιήθηκαν πλήρως.
Θα συνιστούσαμε την Core Construction ως γενικό κατασκευαστή και σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον, καθώς είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τη συνεργασία και τα αποτελέσματα αυτής.

Ηλίας Κούκουτσας
ATTICA DEPARTMENT STORES - CEO

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να πιστοποιήσω από την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ την πολύ καλή συνεργασία της εταιρείας μας με την CORE CONSTRUCTION, κατά την υλοποίηση του νέου υπερκαταστήματός μας στην Θεσσαλονίκη.
Η κατασκευή του Department Store Attica επί της οδού Τσιμισκή ξεκίνησε τον Μάιο του 2014 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός 5 μηνών, ανοίγοντας εμπρόθεσμα τις πύλες του προς το καταναλωτικό κοινό τον Οκτώβριο του 2014, τηρώντας τον αρχικό χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό της εταιρείας μας. Η κατασκευή του ανατέθηκε εξολοκλήρου στην CORE CONSTRUCTION ως turn keγ project, η οποία ανέλαβε την πλήρη αναδιαμόρφωση του κελύφους υφιστάμενου κτιρίου σε department store ικανό να φιλοξενήσει πλήθος επώνυμων brands.
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συνεργάστηκαν ομαλά για την επίτευξη του κοινού στόχου. Οι μελετητές, οι υπεύθυνοι project managers, οι εμπορικοί εκπρόσωποι της εταιρείας μας αλλά και οι οικονομικοί υπεύθυνοι διατήρησαν ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας με την κατασκευαστική εταιρεία, το οποίο δικαίωσε εν τέλει τις προσπάθειες όλων. Ταυτόχρονα, η ενασχόληση της CORE CONSTRUCTION με τις δημόσιες αρχές και η τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και νομιμότητας εντός του εργοταξίου εξασφάλισαν ένα απρόσκοπτο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας για όλους κατά την διάρκεια της κατασκευής.
Οι προτεραιότητες που θέσαμε ως εταιρεία έγιναν απόλυτα κατανοητές από τους υπεύθυνους μηχανικούς, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη άψογου αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, κατά την κατασκευή διατηρήθηκε η απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του έργου, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στα δεδομένα χρονικά και οικονομικά πλαίσια τυχών (τυχόν) τροποποιήσεις και απρόβλεπτοι παράγοντες. Οι ιδιαιτερότητες του έργου ως προς το μέγεθός του, τις ανάγκες ενισχύσεως του υφιστάμενου δομικού σκελετού, την επανάχρηση λειτουργικών μηχανολογικών στοιχείων, την κατασκευή πιλοτικών τμημάτων, την προσαρμογή των corners στη γενική σχεδιαστική ομοιομορφία, και πλήθος άλλων θεμάτων αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία και εντάχθηκαν στο συνολικότερο σχέδιο διαχείρισης του έργου από την ανάδοχο εταιρεία.
Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω την συνεχή ενημέρωση όλων των υπευθύνων της εταιρείας μου από τους μηχανικούς για τα θέματα του έργου σε τακτική βάση, όπως επίσης και την επικοινωνία, η οποία διατηρήθηκε άμεση σε όλα τα επίπεδα, διευκολύνοντας τις διαδικασίες και απλοποιώντας την επίλυση των θεμάτων. Συνοψίζοντας τα παραπάνω , δηλώνω ικανοποιημένος από την πρώτη συνεργασία της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ με την CORE CONSTRUCTION, και θα επεδίωκα στο μέλλον την συνέχισή της πάνω στις βάσεις που εδραιώθηκαν κατά την υλοποίηση του καταστήματος της Θεσσαλονίκης

Red Circle
RED CIRCLE - DIESEL -

Συνεργαστήκαμε με την CORE μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου το 2013, για τις εργασίες ανακαίνισης που απαιτούνται στα γραφεία μας και στο showroom, που βρίσκονται στην Αθήνα, Συγγρού 6.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία.
Οι άνθρωποι της CORE πραγματοποίησαν όλες τις απαιτούμενες εργασίες εντός των δεδομένων ημερομηνιών και με ανεπαίσθητη παρεμβολή στην καθημερινή λειτουργία των γραφείων.
Ο υψηλού επιπέδου επαγγελματισμός των ανθρώπων της CORE τόσο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής εκτιμήθηκε δεόντως, έτσι η συνεργασία μας συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του Ιουλίου για πρόσθετα μικρά έργα.

Έλενα Καμπούκου
GOOGLE - Αρχιτέκτονας

Έχουμε μια διαρκή σχέση συνεργασίας με την CORE μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων γραφείων για την Google Ελλάδας το 2012.
Από την εμπειρία μας, η CORE είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης, σκληρά εργαζόμενος, παρέχοντας υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο, .επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα.
Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την CORE. Η προθυμία τους να κάνουν τη δουλειά όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και να συμμορφωθούν με τις αυστηρές ανάγκες του πελάτη ποτέ δεν παύει να μας εκπλήσσει.

Maria Rosa Abeijόn Giraldez
NOKIA - Workplace Resources Area Manager, South Europe NOKIA

Συνεργαστήκαμε με την κατασκευαστική CORE για την κατασκευή των νέων γραφειακών εγκαταστάσεών μας στην Αθήνα. Το έργο βρίσκεται εντός συγκροτήματος κτιρίου γραφείων και αφορά στην πλήρη ανακαίνιση του εσωτερικού του καθώς και νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Το έργο ήταν απαιτητικό από την άποψη του αυστηρού χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού για την ομαλή μετεγκατάσταση του προσωπικού από άλλες εγκαταστάσεις.
Η CORE απέδειξε συνεκτικότητα και άρτια οργανωτική δομή που εξυπηρέτησε άρτια τις γενικές απαιτήσεις της NOKIA.
Η ομάδα της CORE είχε επίσης να αντιμετωπίσει τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα που έθεσε η NOKIA και απέδειξε την τεχνική της εμπειρογνωμοσύνη κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Νίκος Βρατσάνος
PHILIPS - Συνεργάτης αρχιτέκτων, υπεύθυνος για τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου της PHILIPS

Έχουμε συνεργαστεί με την CORE στο έργο της μεταστέγασης των κεντρικών γραφείων της εταιρίας PHILIPS HELLAS στην Αθήνα.
Το έργο αφορούσε την πλήρη ανακαίνιση ενός γραφειακού ορόφου της τάξεως των 2.000 τ.μ. σε υπάρχον κτήριο στον Δήμο Χαλανδρίου. Η κατασκευή έλαβε χώρα μεταξύ Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου 2013. Το έργο περιλάμβανε πλήρη αναδιάρθρωση του εσωτερικού με ολική αντικατάσταση των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και των Η/Μ δικτύων.
Σαν Ανάδοχος Κατασκευής, η CORE αποδείχτηκε αξιόπιστη, τεχνικά πεπειραμένη, και απόλυτα ικανή να ικανοποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών και να ανταποκριθεί στις διαχειριστικές διαδικασίες του θέματος. Η ομάδας της CORE εκτέλεσε τα καθήκοντά της με επιμέλεια, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αποτελεσματική οργάνωση προσωπικού, και προθυμία στη συνεργασία με τους επιβλέποντες μηχανικούς.
Απ’ όσο γνωρίζουμε και ο Εργοδότης ήταν εξίσου ικανοποιημένος με την απόδοση της CORE.

Γιάννης Θεωδορακάκος
SUVLAKI - Owner & Director SUVLAKI

Με την επιστολή αυτή πιστοποιούμε και επιβεβαιώνουμε την άριστη συνεργασία μας με την CORE κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εστιατορίου Suvlaki. Οδός Μπέιτμαν 21. Σόχο, Λονδίνο, WID 3AL, UK στο 2015.
Βασιζόμενοι στην τακτική επικοινωνία και στις συναντήσεις μας με τους μηχανικούς και τα στελέχη της εταιρείας μπορούμε να βεβαιώσουμε την απαράμιλλη εμπειρία, την αφοσίωση και την προσπάθειά τους για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Η προσοχή τους στις λεπτομέρειες της κατασκευής και η ομαλή συνεργασία τους με όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο συνέβαλαν σε ένα εξαιρετικά λειτουργικό και κομψό αποτέλεσμα. Το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός τηρήθηκαν απαρέγκλιτα. Βάσει των παραπάνω, είμαστε σε θέση να προτείνουμε ανεπιφύλακτα την Core Construction. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.

Martin Cocuzza
MANGO - Works Management Department

Έχουμε συνεργαστεί με την CORE για την κατασκευή του καταστήματός μας και των γραφείων μας στην οδό Ερμού, μεταξύ Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2011 και στο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos Center στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2013.
Ήταν χαρά μας να συνεργαζόμαστε με τους μηχανικούς της CORE, επειδή ήταν πολύ συνεργάσιμοι και αξιόπιστοι. Η CORE πραγματοποίησε ένα απαιτητικό έργο εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι διαχειριζόμασταν το έργο από την Ισπανία, η καθημερινή μας επικοινωνία μας έδωσε μια σαφή εικόνα για τις επί τόπου εργασίες και μας βοήθησε να έχουμε μια σαφή εικόνα της προόδου του έργου. Θα συνιστούσαμε την CORE για τον επαγγελματικό τρόπο προσέγγισης της κατασκευής καταστημάτων και τις προσπάθειές τους για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων.

Schoutens Martine
SUPERDRY - Schoutens Martine, Business Manager DM Interieur

Είμαστε αρχιτέκτονες εσωτερικού σχεδιασμού και είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα Superdry καταστήματα στην Ευρώπη. Για λογαριασμό της εταιρείας Superdry συνεργαζόμαστε με αρχιτέκτονες και κατασκευαστικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη.
Είχαμε την ευχαρίστηση να συνεργαστούμε για το κατάστημα Superdry στο εμπορικό κέντρο Mall of Athens με τους ανθρώπους της CORE. Ήταν μια πραγματικά αποδοτική συνεργασία, καθώς είχαμε εξαιρετική επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αποδεικνύοντας ότι εξέτασαν πραγματικά όλες τις λεπτομέρειες του έργου.
Τα Superdry καταστήματα δεν είναι συνηθισμένα καταστήματα, λόγω των ασυνήθιστων προφίλ χάλυβα που χρησιμοποιούμε και της ιδιαίτερης χρήσης των υλικών. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στο επιτόπου, δεδομένου ότι σχεδόν όλα είναι ιδιοκατασκευές.
Μας άρεσε πραγματικά να συνεργαζόμαστε με την CORE, καθώς ήθελαν πραγματικά να αποδώσουν στο μέγιστο τη φιλοσοφία που διέπει τα καταστήματα Superdry, κάτι το οποίο πέτυχαν πολύ καλά.
Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί τους και πάλι σε μελλοντικά έργα.