Testimonials

Φρίξος Παπαδόπουλος

Φρίξος Παπαδόπουλος

OPAP - Construction Projects Officer

Η CORE CONSTRUCTION είναι σημαντικός συνεργάτης μας από το 2015, υποστηρίζοντάς μας στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων μας, εκτελώντας έργα με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.
Το 2016 προγραμματίσαμε την υλοποίηση ενός δύσκολου τεχνικά και συντονιστικά εγχειρήματος, το οποίο αφορούσε στην μετεγκατάσταση του ομίλου σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Η CORE CONSTRUCTION ανέλαβε την πλήρη κατασκευή των γραφείων μας σε κτίριο 12.500 τ.μ., οκτώ υπέργειων επιπέδων και 10.000 τ.μ. τεσσάρων υπογείων, με κύριο χαρακτηριστικό την έναρξη της κατασκευής με τις μελέτες εφαρμογής εν εξελίξει. Η δυσκολία του Έργου έγκειτο στο εξαιρετικά ταχύρρυθμο και ανελαστικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο οριζόταν από τμηματικές παραδόσεις χώρων και παράλληλες μετεγκαταστάσεις προσωπικού. Η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του Ομίλου στο υπό κατασκευή κτίριο αντιμετωπίστηκε από την CORE CONSTRUCTION με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων, την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων μας, αλλά και την εύρυθμη κατασκευαστική δραστηριότητα.
Η ένταξη ενός επιπλέον γειτονικού κτιρίου στις βασικές εγκαταστάσεις του ομίλου αλλά και πληθώρα άλλων σύνθετων θεμάτων που προστέθηκαν στο ήδη βεβαρυμμένο πρόγραμμα, αντιμετωπίστηκαν από τα στελέχη της εταιρίας με αποτελεσματικότητα, συνεισφέροντας με την τεχνική εμπειρία και τις συντονιστικές ικανότητες τους.
Η οργάνωση και η υποστήριξη της CORE CONSTRUCTION καθ’ όλη την διάρκεια της κατασκευής, αλλά και μέχρι σήμερα, ήταν καταλύτες στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ένας αξιόπιστος και έμπιστος συνεργάτης όπου θα συστήναμε ως βέλτιστη επιλογή σε πληθώρα κατασκευαστικών έργων.
Τα στάδια κατασκευής ενός έργου αποτελούν συνήθως διαδικασίες εργώδεις και απαιτητικές. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ποιότητα, τις αξίες παραγωγής, τις βέλτιστες επιχειρηματικές και εταιρικές πρακτικές και εν γένει σε μία λύση υψηλού προφίλ που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αλλά και να αναδεικνύει την ευελιξία και την ανταπόκριση στην εξατομικευμένη προσέγγιση. Μία προσέγγιση που, συνοπτικά και εν προκειμένω, θεμελιώθηκε στην υψηλή συνεργατική απαίτηση, τις διεξοδικές διεργασίες και το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα ανωτέρω χαρακτηρίζουν την εμπειρία συνεργασία μας με την εταιρεία CORE CONSTRUCTION.
Η επιλογή της εταιρείας έγινε με γνώμονα των καλών της πρακτικών, της ουσιαστικής και πλήρους κατανόησης των απαιτήσεών μας και την πολύπτυχη και πολύ-επίπεδη υποστήριξη που προσέφερε. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στη βάση ενός διαρθρωμένου προγράμματος ιδεών, προτάσεων και λύσεων που αξιολογήθηκαν σε τεχνικό, λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο από το άριστα καταρτισμένο προσωπικό και συνεργάτες καταδεικνύοντας την ηγετική της θέση στην αγορά. Η άρρηκτη επικοινωνιακή μας σχέση οφείλεται στο στελεχιακό δυναμικό της που με το γνωσιακό του υπόβαθρο συνέβαλε στη διαμόρφωση της τελικής λύσης και της πλήρους επίβλεψής της, κλειδί στη διασαφήνιση των αποριών μας την κατάθεση δημιουργικών ιδεών και την εξεύρεση λειτουργικών λύσεων.
Η κύρια αλλά και οι επιμέρους κατασκευαστικές διεργασίες χαρακτηρίστηκαν από ακρίβεια χρόνου και αποτελέσματος αδιάπτωτη ποιότητα σε κάθε στάδιο και ακραιφνή επαγγελματισμό. Χαρακτηριστικά που πιστώνονται στη πιστή τήρηση των θεμελιωδών αξιών στην εκτέλεση του κατασκευαστικού έργου . Θα αποτελούσε σαφή παράλειψη η μη εξατομικευμένη αναφορά σε όλους τους συντελεστές καθότι συνεισέφεραν ουσιαστικά και ποιοτικά στην αποπεράτωση του έργου.
Καταλήγοντας θα αποτελούσε μία συνήθη κοινοτοπία η επανάληψη των όσων εισηγηθήκαμε. Ότι απομένει από την εμπειρία μας είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη και μία εγκάρδια ευχαριστία σε μία εταιρεία με κυρίαρχες αξίες την πελατoκεντρική φιλοσοφία, το διάλογο, τη διεξοδική ανάλυση προτάσεων και λύσεων και την άριστη εξυπηρέτηση. Η επιλογή μας δικαίωσε, ικανοποίησε τις προσδοκίες μας πείθοντας μας για την εταιρική αξιοπιστία και δυναμική της εταιρείας CORE CONSTRUCTION.